خلاصه گفتگوی دانشجویان با دکتر امیرحسین خالقی حول اقتصاد مکتب اتریش

در تاریخ 21 بهمن 1399 یک گفتگوی آنلاین میان دانشجویان دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و پردیس ارس با آقای دکتر امیرحسین خالقی، از پژوهشگران بنام حوزه خط مشی و اقتصاد مکتب اتریش برگزار شد. دلیل انتخاب این موضوع اهمیت...

ادامه مطلب

کنفرانس انجمن اروپایی مدیریت رسانه به اکتوبر منتقل شد

کنفرانس سالانه انجمن اروپایی مدیریت رسانه (EMMA) که یکی از معتبرترین کنفرانسهای مرتبط با مدیریت رسانه جهانی است مجددا به تعویق افتاد. کنفرانس سال 2020 که قرار بود در ژوئن آن سال در دانشگاه یانشاپینگ سوئد برگزار شود به دلیل...

ادامه مطلب