کتاب, ویژه

انتشار برنامه درسی مدیریت رسانه به عنوان کتاب درس‌نامه توسط ناشر تخصصی رسانه قرن 21

برنامه درسی مدیریت رسانه با عنوان Teaching Media Managemet: A Curriculum Development تالیف دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر سمیه لبافی، دکتر داتیس خواجه ئیان و دکتر سید مهدی شریفی توسط انتشاران رسانه قرن بیست و یک وابسته به دانشگاه لیسبون پرتغال منتشر شد.

این کتاب در چهار فصل انتشار یافته است. در فصل اول تدریس مدیریت رسانه در نظر پژوهشگران گذشته بررسی شده است، در فصل دوم برنامه درسی ۷۴ دانشگاه بین‌المللی که مدیریت رسانه را تدریس می‌کنند ارائه شده است، در فصل سوم برنامه درسی دانشگاه‌های بررسی شده مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت در فصل چهارم برنامه درسی مدیریت رسانه دانشگاه تهران در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تفصیل آورده شده است. انتظار می‌رود این کتاب راهنمای دانشگاه‌های بین‌المللی برای تدریس مدیریت رسانه قرار گیرد.

برای مشاهده این کتاب در سایت انتشارات روی جلد کتاب کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید