کنفرانس انجمن اروپایی مدیریت رسانه به اکتوبر منتقل شد

کنفرانس سالانه انجمن اروپایی مدیریت رسانه (EMMA) که یکی از معتبرترین کنفرانسهای مرتبط با مدیریت رسانه جهانی است مجددا به تعویق افتاد. کنفرانس سال 2020 که قرار بود در ژوئن آن سال در دانشگاه یانشاپینگ سوئد برگزار شود به دلیل...

ادامه مطلب

انتشار برنامه درسی مدیریت رسانه به عنوان کتاب درس‌نامه توسط ناشر تخصصی رسانه قرن 21

برنامه درسی مدیریت رسانه با عنوان Teaching Media Managemet: A Curriculum Development تالیف دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر سمیه لبافی، دکتر داتیس خواجه ئیان و دکتر سید مهدی شریفی توسط انتشاران رسانه قرن بیست و یک وابسته به دانشگاه لیسبون...

ادامه مطلب

آغاز فعالیت کانون مدیریت رسانه

کانون مدیریت رسانه فضایی غیررسمی و دوستانه است که با هدف برقراری ارتباط میان نسلهای گوناگون دانشجویان و دانش آموختگان و پژوهشگران مدیریت رسانه تشکیل شده است. انتظار می‌رود در بلند مدت این سایت به فضایی برای ارتباطات حرفه‌ای و...

ادامه مطلب