رویداد, ویژه

کنفرانس انجمن اروپایی مدیریت رسانه به اکتوبر منتقل شد

کنفرانس سالانه انجمن اروپایی مدیریت رسانه (EMMA) که یکی از معتبرترین کنفرانسهای مرتبط با مدیریت رسانه جهانی است مجددا به تعویق افتاد. کنفرانس سال ۲۰۲۰ که قرار بود در ژوئن آن سال در دانشگاه یانشاپینگ سوئد برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کزونا به سال ۲۰۲۱ منتقل شد، اما با توجه به شرایط حاد جهانی و تداوم این بیماری مجدداً به تاخیر افتاده و از ژوئن ۲۰۲۱ به اکتوبر ۲۰۲۱ منتقل شد. مهلت ارسال چکیده برای این کنفرانس نیز تا پایان اپریل همین سال تمدید شد.

با توجه به حضور پررنگ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت رسانه دانشگاه‌های ایرانی، امید است در کنفرانس آتی نیز درخشش دانشجویان و پژوهشگران این رشته را شاهد باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید