خلاصه گفتگوی دانشجویان با دکتر امیرحسین خالقی حول اقتصاد مکتب اتریش

در تاریخ 21 بهمن 1399 یک گفتگوی آنلاین میان دانشجویان دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و پردیس ارس با آقای دکتر امیرحسین خالقی، از پژوهشگران بنام حوزه خط مشی و اقتصاد مکتب اتریش برگزار شد. دلیل انتخاب این موضوع اهمیت...

ادامه مطلب