عکس کاور خود را تغییر دهید
datiki
عکس کاور خود را تغییر دهید
۰۸ فروردین ۱۴۰۲ در ۲۳:۵۲
استادیار بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

داتیس خواجه ئیان هستم. کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد کارآفرینی (کسب و کار جدید) و دکتری مدیریت رسانه. امیدوارم این سایت فضایی برای ارتباط نسلهای گوناگون دانشجویان و دنش آموختگان مدیریت رسانه باشد.