کنفرانس انجمن اروپایی مدیریت رسانه به اکتوبر منتقل شد

کنفرانس سالانه انجمن اروپایی مدیریت رسانه (EMMA) که یکی از معتبرترین کنفرانسهای مرتبط با مدیریت رسانه جهانی است مجددا به تعویق افتاد. کنفرانس سال 2020 که قرار بود در ژوئن آن سال در دانشگاه یانشاپینگ سوئد برگزار شود به دلیل...

ادامه مطلب