آغاز فعالیت کانون مدیریت رسانه

کانون مدیریت رسانه فضایی غیررسمی و دوستانه است که با هدف برقراری ارتباط میان نسلهای گوناگون دانشجویان و دانش آموختگان و پژوهشگران مدیریت رسانه تشکیل شده است. انتظار می‌رود در بلند مدت این سایت به فضایی برای ارتباطات حرفه‌ای و...

ادامه مطلب